top of page

Over ons 

Modern Care is een zorginstelling met een breed aanbod aan hulpverlening. Wij verzorgen beschermd wonen, crisis opvang, dagbesteding, ondersteuning tijdens het sporten, ondersteuning bij verslavingszorg (voor en na), familie-/gezinsondersteuning, hulpvraag onderzoek en een vrijblijvend adviesgesprek. 
 

Onze doelgroep

Indicatoren

1. Jongeren (adolescenten) met LVB en een afstand tot de maatschappij

2. Mensen in een sociaal isolement

3. Jongeren/volwassenen met burn-out klachten 

4. Jongeren/volwassenen/gezinnen met een onderzoekhulpvraag

5. Jongeren/volwassenen met een verslaving in het algemeen (gamen, drugs, alcohol, etcetera)

De organisatie heeft de volgende indicatoren benoemd:

1. Er wordt geen zorg geleverd voordat de zorgovereenkomst is getekend, een jeugdbepaling (via een gecertificeerde instelling) of het geautoriseerde startdocument van de gemeente ontvangen is

·2. Het begeleidingsplan wordt binnen 4 weken na start zorg opgesteld en ondertekend.

3. Evaluatie van het begeleidingsplan vindt minimaal jaarlijks plaats, hiervan wordt een verslag gemaakt.

4. Jaarlijks (in de maand september) wordt een cliënt tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle cliënten die op dat moment in zorg zijn.

5. De meest recente versie is via onderstaande link beschikbaar

Wat doen wij?

  1.  Ambulante begeleiding 

  2.  beschermd wonen op een woongroep

  3.  beschermd wonen in kamertraining vorm

  4. begeleide omgang  


 

Onze missie

Modern Care ziet het als haar missie om op professionele wijze mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden. Modern Care  wil in haar dienstverlening inspelen op de vraag van cliënten om een eigen (zelfstandig) leven te leiden in een zo optimaal mogelijke harmonie met de eigen directe leefomgeving.
 

Onze visie

Bij Modern Care  staat autonomie van de cliënt hoog in het vaandel. Er wordt competentiegericht gewerkt en er wordt gefocust op het positieve, op wat de cliënten wel kunnen. Van daaruit wordt gebouwd naar maximale zelfstandigheid. Ieder succes, hoe ogenschijnlijk klein ook, wordt gevierd! Met iedere cliënt wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld. Hierin worden persoonlijke doelstellingen bepaald, deze kunnen per cliënt verschillend zijn. Voorbeelden zijn; het krijgen van een gezond dag- en nachtritme, het vinden van dagbesteding, het aanleren van huishoudelijke vaardigheden, sociale vaardigheden verbeteren of uitbreiding van het sociale netwerk. Iedereen krijgt zorg op maat. MODERN CARE  heeft al vele jaren ervaring met de doelgroep en zijn gespecialiseerd, gekwalificeerd en gecertificeerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.

Aanmeldprocedure

Contactgegevens Modern Care: 

Contactpersoon: Guiliano Petri

Telefoon: 06-50 29 67 44

Email: administratie@moderncare.nl

bottom of page