top of page

Door middel van het medewerkers tevredenheidsonderzoek kan Modern Care de tevredenheid van haar medewerkers in kaart brengen. De tevredenheid wordt gemeten met behulp van tien belangrijke thema's.

versie 29-11-2023

MTO 2023

MTO 2023

bottom of page