top of page

Gezinsondersteuning

Hierbij is de hulpvraag vaak al bekend. De familie of het gezin is door instanties, bijvoorbeeld een wijkcoach, aangemeld met een hulpvraag in een richting van psychosociaal, opvoedingsgericht, of veiligheid in gezinssituaties. 
 

bottom of page